ELEKTRO


  • elektroinstalační práce

  • výstavby nadzemních a podzemních sítí NN a VO

  • realizace NN přípojek, tažení a pokládka NN kabelů

  • revize NN