TELEKOMUNIKACE


 • zpracování cenových a technických návrhů

 • předprojektová příprava

 • výstavby rDSLAM včetně NN přípojek a revizí

 • výstavby nadzemních a podzemních sítí, včetně sloupových a tvárnicových tratí

 • zřizování komunikačních přípojek, včetně zřizování služeb

 • údržba, opravy a servis komunikačních sítí

 • veškerá měření na metalických kabelech

 • vyhledávání poruch na metalických kabelech

 • vytyčování tras komunikačních sítí

 • vytyčování komunikačních sítí spol. CETIN, a.s., včetně protokolu o vytyčení (smluvní partner spol. CETIN, a.s.)

 • zpracování odpočtové dokumentace včetně geodetického zaměření

 • překládky komunikačních sítí

 • demontáže veškerých kabelových sítí, demolice objektů IRT apod.

 • záruční a pozáruční servis